به پیام سرا خوش آمدید

آموزشگاه دروس - آموزشی

تازه های آموزشگاه دروس - آموزشی

آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت

آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت

آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی آموزش بهداشت آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصص ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت توسط مدرسین ... تهران ۱۸ ماه پیش
علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی موسسه علوم وفنون معین با بهره گيري از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي و رتبه هاي برتر دکتراي تخصصي با پشتوانه آمار قبولي بالا در سنوات گذشته، دوره هاي آم ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید فیزیک پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکو ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای ... تهران ۱۸ ماه پیش
اموزش avr

اموزش avr

اموزشگاه یاوران علم سپاهان برگزار کننده دوره های اموزشی الکترونیک شامل میکرو کنترلرهای AVR,PLC,PIC,۸۰۵۱ دروس تخصصی شامل مدارهای الکتریکی مدارهای الکترونیکی الکترونیک دیجیتال VLSI ابزار دقی ... اصفهان ۱۸ ماه پیش
لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی خون ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی خون ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون د ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی

آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی

آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی قارچ شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی قا ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید زیست شناسی سلولی و مولکولی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی

آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی

آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ویروس شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی مامایی

دکترای تخصصی مامایی

دکترای تخصصی مامایی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید مامایی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکترای ت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ژنتیک

آزمون دکترای تخصصی ژنتیک

آزمون دکترای تخصصی ژنتیک آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ژنتیک آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ژنتیک بصورت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد مامایی

کارشناسی ارشد مامایی

کارشناسی ارشد مامایی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید مامایی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکت ... تهران ۱۸ ماه پیش
علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی موسسه علوم وفنون معین با بهره گيري از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي و رتبه هاي برتر دکتراي تخصصي با پشتوانه آمار قبولي بالا در سنوات گذشته، دوره هاي آم ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی حشره شناسی

دکترای تخصصی حشره شناسی

دکترای تخصصی حشره شناسی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید حشره شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی فیزی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ان ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید ایمنی شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برج ... تهران ۱۸ ماه پیش
آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنک ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکترای تخصصی علوم تغذیه موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید علوم تغذیه وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی آناتومی

آزمون دکترای تخصصی آناتومی

آزمون دکترای تخصصی آناتومی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی آناتومی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی آناتومی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت

آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت

آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخ ... تهران ۱۸ ماه پیش
انجام پروژه های دانشجویی

انجام پروژه های دانشجویی

اموزشگاه یاوران علم سپاهان ارائه دهنده پروژه های دانشجویی در سطوح کاردانی و کارشناسی با میکرو کنترلرAVR انجام کلیه پروژه های دلخواه شما پروژه های اماده شامل ۱ سیستم بانک با سه کاربر ATMEGA ... اصفهان ۱۸ ماه پیش