به پیام سرا خوش آمدید

آموزشگاه دروس - آموزشی

تازه های آموزشگاه دروس - آموزشی

شبیه سازی مقالات ارشد برق قدرت

شبیه سازی مقالات ارشد برق قدرت

تیم تخصصی ایمتلب فروش شبیه سازی های آماده با پایین ترین هزینه به صورت دانلود به ازای پرداخت به همراه تصاویر خروجی شبیه سازی ها تعویض شبیه سازی های رایگان توضیحات داخل سایت انجام شبیه سازی های ... تهران ۱۶ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه

آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه

آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی علوم تغذیه آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی عل ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۷ ماه پیش
دکترای تخصصی ایمنی شناسی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید ایمنی شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکو ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ان ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی فیزی ... تهران ۱۷ ماه پیش
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آموزش بهداشت وزارت بهداشت توسط مدرسین ب ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آ ... تهران ۱۷ ماه پیش
دکترای تخصصی ویروس شناسی

دکترای تخصصی ویروس شناسی

دکترای تخصصی ویروس شناسی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید ویروس شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکو ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی میکروب شناسی

آزمون دکترای تخصصی میکروب شناسی

آزمون دکترای تخصصی میکروب شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی میکروب شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصص ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون کارشناسی به پزشکی

آزمون کارشناسی به پزشکی

آزمون کارشناسی به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه ها ... تهران ۱۷ ماه پیش
کارشناسی ارشد خون شناسی

کارشناسی ارشد خون شناسی

کارشناسی ارشد خون شناسی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید خون شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون کارشناسی به پزشکی

آزمون کارشناسی به پزشکی

آزمون کارشناسی به پزشکی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط ... تهران ۱۷ ماه پیش
دبیرستان و راهنمایی

دبیرستان و راهنمایی

اموزشگاه یاوران علم سپاهان برگزار کننده دوره های اموزشی خصوصی و عمومی با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت با اساتید مجرب شامل دروس تخصصی رشته الکترونیک دروس تخصصی رشته ریاضیات کاربردی دروس تخصصی ر ... اصفهان ۱۷ ماه پیش
علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی موسسه علوم وفنون معین با بهره گيري از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي و رتبه هاي برتر دکتراي تخصصي با پشتوانه آمار قبولي بالا در سنوات گذشته، دوره هاي آم ... تهران ۱۷ ماه پیش
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت توسط مدرسین ... تهران ۱۷ ماه پیش
لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی

لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکت ... تهران ۱۷ ماه پیش
اموزش avr

اموزش avr

اموزشگاه یاوران علم سپاهان برگزار کننده دوره های اموزشی الکترونیک شامل میکرو کنترلرهای AVR,PLC,PIC,۸۰۵۱ دروس تخصصی شامل مدارهای الکتریکی مدارهای الکترونیکی الکترونیک دیجیتال VLSI ابزار دقی ... اصفهان ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت

آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت

آزمون دکترای تخصصی آموزش بهداشت آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی آموزش بهداشت آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصص ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی پرستاری ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای ... تهران ۱۷ ماه پیش
   آموزشگاه علمی برتر اندیشان ، پیشرو در آموزش رباتیک

آموزشگاه علمی برتر اندیشان ، پیشرو در آموزش رباتیک

شرکت خلاقان مهر افرا متشکل از تیمی مجرب از فارغ التحصیلان جوان استان گیلان از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در سه عرصه الکترونیک،رباتیک و برنامه نویسی آغاز نمود با توجه به آشنایی اعضای شرکت با محیط های آموزش ... گيلان ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای ... تهران ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آ ... تهران ۱۷ ماه پیش
رباتیک اهواز

رباتیک اهواز

سلام امروزه رباتها در حیطه وسیعی گسترش پیدا کرده اند رباتها در حیطه تحقیق و پژوهش و مطالعات دانش آموزی و دانشجویی و نیز مسابقات رباتیک داخلی و خارجی حضور فعال دارند رباتها بر اساس عملکردشان به ... خوزستان ۱۷ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی

آزمون دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی خون شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی خون ... تهران ۱۷ ماه پیش
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید فیزیک پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکو ... تهران ۱۷ ماه پیش