به پیام سرا خوش آمدید

چوبی و فلزی - لوازم

تازه های چوبی و فلزی - لوازم

مدل انواع رگال فروشگاهي

مدل انواع رگال فروشگاهي

فرآورده چوبي، توليد ام دي اف ، نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۱۲ ميل ۱ ... تهران ۱۶ ماه پیش
فرآورده چوبي ، فروش ام دي اف 09123253087

فرآورده چوبي ، فروش ام دي اف ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷

فرآورده چوبي ، فروش ام دي اف ، فروش نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ۰۲۱۳۳۲۸۴۲۱۰ ۰۲۱۳۳۲۸۱۲۳۴ تلفن همراه ۰۹۳۰۱۰۷۰۴۲۶ ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش رگال فروشگاهي بازرگاني زنگنه

فروش رگال فروشگاهي بازرگاني زنگنه

مناسب براي تمامي فروشگاه ها پوشاک ، کيف ، کفش ، ابزارآلات ،بدليجات و فروش رگال فروشگاهي در ۲۰ رنگ موجود در ابعاد ۲۴۴ ۱۲۲ فرآورده چوبي ، فروشMDF ،نئوپان و رگال فروشگاهي ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش نئوپان و فروش رگال فروشگاهي

فروش نئوپان و فروش رگال فروشگاهي

تلفن همراه ۰۹۳۰۱۰۷۰۴۲۶ ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۱۲ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ام دي اف ۱۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ورنگي ام دي ... تهران ۱۶ ماه پیش
نئوپان خام و نئوپان رنگي

نئوپان خام و نئوپان رنگي

بازرگاني زنگنه ۰۲۱۳۳۲۸۱۲۳۴ ۰۲۱۳۳۲۸۵۶۷۸ ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ فرآورده چوبي ، توليد ام دي اف ، نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي ... تهران ۱۶ ماه پیش
رگال فروشگاهي

رگال فروشگاهي

فروش رگال فروشگاهي ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ مناسب براي تمامي فروشگاه ها پوشاک ، کيف ، کفش ، ابزارآلات ، بدليجات و ابعاد استاندارد ۲ ۴۴ ۱ ۲۲ قطر ۱۶ ميل رگال ام دي اف داراي شيار آلوميني ... تهران ۱۶ ماه پیش
رگال ام دي اف داراي  شيار آلومينيومي

رگال ام دي اف داراي شيار آلومينيومي

فروش رگال فروشگاهي ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ مناسب براي تمامي فروشگاه ها پوشاک ، کيف ، کفش ، ابزارآلات ، بدليجات و ابعاد استاندارد ۲ ۴۴ ۱ ۲۲ قطر ۱۶ ميل رگال ام دي اف داراي شيار آلوميني ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروشMDF ،نئوپان و رگال فروشگاهي

فروشMDF ،نئوپان و رگال فروشگاهي

فرآورده چوبي، فروش ام دي اف ، نئوپان MDF فروش رگال فروشگاهي ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۱۲ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ... تهران ۱۶ ماه پیش
بازرگاني زنگنه

بازرگاني زنگنه

بازرگاني زنگنه ۰۲۱۳۳۲۸۱۲۳۴ ۰۲۱۳۳۲۸۵۶۷۸ ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷ فرآورده چوبي ، توليد ام دي اف ، نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي ... تهران ۱۶ ماه پیش
نئوپان خام 09123253087

نئوپان خام ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷

بازرگاني زنگنه ۰۲۱۳۳۲۸۱۲۳۴ ۰۲۱۳۳۲۸۵۶۷۸ فرآورده چوبي ، توليد ام دي اف ، نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش رگال فروشگاهي 09123253087

فروش رگال فروشگاهي ۰۹۱۲۳۲۵۳۰۸۷

ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۱۲ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ام دي اف ۱۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ورنگي ام دي اف ۲۵ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام نم ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش پاركت كاسپين خزر

فروش پاركت كاسپين خزر

فرآورده چوبي ، فروش ام دي اف ، فروش نئوپان و فروش رگال فروشگاهي ۰۲۱۳۳۲۸۴۲۱۰ ۰۲۱۳۳۲۸۱۲۳۴ فروش پاركت كاسپين خزر بازرگاني زنگنه فروش ويژه پاركت كاسپين در رنگ هاي مختلف ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش ام دي اف

فروش ام دي اف

تلفن همراه ۰۹۳۰۱۰۷۰۴۲۶ ام دي اف ۳ ميل ۱۸۳ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۸ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام و رنگي ام دي اف ۱۲ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ام دي اف ۱۶ ميل ۱۲۲ ۲۴۴ خام ورنگي ام دي ... تهران ۱۶ ماه پیش
بازرگاني زنگنه ، رگالهاي فروشگاهي

بازرگاني زنگنه ، رگالهاي فروشگاهي

بزرگترين توليد کننده ورق هاي رگال شده در ابعاد۲۴۴ ۱۲۲ و۳۶۶ ۱۸۳ ودراکتيو فروشگاهاي موبايل،ورزشي وکيف ورزش بورس ورق هاي۲۴۴ ۱۲۲رنگي وخام پذيرش نماينده فعال از سراسر کشور جهت دريافت سمپل ونمونه رنگه ب ... تهران ۱۶ ماه پیش
بازرگاني زنگنه رگال ، نئوپان وفرآورده چوبي mdf

بازرگاني زنگنه رگال ، نئوپان وفرآورده چوبي mdf

بزرگترين توليد کننده ورق هاي رگال دکوشلف۱۲۲ ۲۴۴ و۱۵۰ ۲۸۰و۳۶۶ ۱۸۳ قابل اجرا در فروشگاهاي ورزشي و کيف وکفش وموبايل بورس ورق هاي۲۴۴ ۱۲۲و۲۸۰ ۲۱۰سايزاتريش به قيمت کارخانه پذيرش نماينده فعال از سراسر کشور ... تهران ۱۶ ماه پیش
طراح و مجري تجهيزات نمازخانه

طراح و مجري تجهيزات نمازخانه

شرکت ايمان پژوهان ثامن اولين و بزرگترين توليد کننده ، طراح ، ايده پرداز و مجري تجهيزات نوين نمازخانه و مساجد سازنده انواع اقلام پيش ساخته مساجد و نمازخانه ها ، از سال ۱۳۷۲ تاکنون عهده دار سهمي هرچن ... تهران ۱۶ ماه پیش
توليد محراب چوبي

توليد محراب چوبي

انواع محراب چوبي و محراب mdf محراب پيش ساخته و محراب آماده انواع کتيبه هاي پيش ساخته و کتيبه چوبي ، کتيبه mdfو کتيبه آيات قرآني به صورت معرق يا خطاطي توليد و ساخت انواع تريبون سخنراني و تريب ... تهران ۱۶ ماه پیش
توليد و اجراي جايگاه قاري قرآن با ام دي اف

توليد و اجراي جايگاه قاري قرآن با ام دي اف

ساخت منبر مسجد منبر يک پله و منبر چوبي چند پله توليد و اجراي جايگاه قاري قرآن با ام دي اف با معرق کاري انواع تابلو هاي ادعيه و اسماء ا… تابلوي ال اي دي نمايشگر نماز اول و دوم با کنترل از ... تهران ۱۶ ماه پیش
صندلي نماز براي سالمندان

صندلي نماز براي سالمندان

صندلي نماز ، صندلي نماز براي مسجد ، صندلي نماز براي سالمندان شرکت ايمان پژوهان ثامن با توان توليد بسيار مناسب و با توجه به تنوع توليدات از لحاظ طرح ، رنگبندي و ابعاد ، متناسب با مکانهاي مختلف ، آما ... تهران ۱۶ ماه پیش
پارتیشن سنتی متحرک

پارتیشن سنتی متحرک

پارتیشن سنتی، طراحی و اجرای انواع دکوراسیون های اداری مذهبی ، احداث نمازخانه در ادارات ، مدارس ، هتل ها و … تجهیز لوازم جانبی نماز خانه مانند جا مهری ، جاکفشی ، کتابخانه ، تریبون ، منبر و دکور ... تهران ۱۶ ماه پیش
تولید و فروش میز ناهارخوری و صندلی لهستانی

تولید و فروش میز ناهارخوری و صندلی لهستانی

تولید و فروش با کیفیت ترین میز ناهار خوری در ایران با تحویل فوری و گارانتی محصولات فقط در جامین چوب فروش در نمایشگاه به آدرس دلاوران بین تکاوران و آزادگان پلاک ۳۴۱ فروش اینترنتی از طریق ... تهران ۱۶ ماه پیش
آلاچيق، پرچين و انواع سازه چوبي محوطه و کلبه

آلاچيق، پرچين و انواع سازه چوبي محوطه و کلبه

آلاچيق، پرچين و انواع سازه چوبي محوطه طراحي و ساخت انواع آلاچيق هاي مدرن شيک و يونيک و خاص طراحي و ساخت انواع پرچين هاي زيبا و حصار هاي منحصر طراحي و ساخت انواع پرگو لا، آرک و رواق هاي رويايي ... تهران ۱۶ ماه پیش
جعبه چوبی برای دکوراسیون

جعبه چوبی برای دکوراسیون

جعبه چوبی برای دکوراسیون منزل مغازه نمایشگاه و ارسال به تمام نقاط ایران ا در صورت جواب ندادن به تماس تلفنی در تلگرام یا واتس آپ پیام بذارید ... كردستان ۱۶ ماه پیش
کابينت آشپزخانه ومصنوعات ام دي اف چوبينکو

کابينت آشپزخانه ومصنوعات ام دي اف چوبينکو

تختخواب تاشو کمجا چوبينکو تخت تاشو ديواري کمجا چوبينکو توليد کننده تختخواب هاي تاشو ديواري ، تختخوابهاي باکسي ، کاناپه هاي تختخوابشو ، تختخواب هاي تاشو پرتابل ، ميزهاي جلو مبلي چند حالته ، کابينت ... تهران ۱۶ ماه پیش
رنگ كاري و رویه کوبی نجفی

رنگ كاري و رویه کوبی نجفی

رنگکاری ، رویه کوبی وتعمیرات مبل نجفی تحویل سریع و قیمتی مناسب با سه دهه فعالیت ۰۹۱۲۷۶۹۷۵۹۱ ۰۹۱۰۹۸۷۵۷۸۲ ... تهران ۱۶ ماه پیش
فروش مبلمان با کیفیت و تنوع بالا به صورت نقد و اقساط بدون سود و بهره

فروش مبلمان با کیفیت و تنوع بالا به صورت نقد و اقساط بدون سود و بهره

فروش نقد و اقساط بدون سود با بالاترین کیفیت انواع مبلمان راحتی،کلاسیک،استیل و سرویس خواب در کرج با مناسب ترین قیمت در گالری مبل آرش تماس بگیرید ۰۹۳۸۴۸۹۸۶۷۸ ... البرز ۱۷ ماه پیش
کالج چوب آل  انواع مبلمان خانگی، اداری، هتلی و رستورانی

کالج چوب آل انواع مبلمان خانگی، اداری، هتلی و رستورانی

کالج چوب آل انواع مبلمان خانگی، اداری، هتلی و رستورانی تولید کننده و پخش کننده انواع میز و صندلی اداری و میز و صندلی رستورانی ، مبلمان اداری ، مبلمان رستورانی پذیرش انواع سفارشات و پروژه ها در خدمت ... تهران ۱۷ ماه پیش
قفسه

قفسه

شركت بهينه ساز صنعت مدرن نيروان توليد كننده سيستم هاي بايگاني ريلي متحرك و لوازم اداري فلزي با چندين سال تجربه سودمند درعرصه تجهيز واحدهاي بايگاني مايل است تا با مشاوره و طراحي رايگان بيمارستاها، ش ... تهران ۱۸ ماه پیش
ست مبل 7نفره و ميز ناهارخوري 6 نفره

ست مبل ۷نفره و ميز ناهارخوري ۶ نفره

يك دست ست مبل راحتي ۷ نفره، و ميز ناهارخوري ۶ نفره تميز ... تهران ۱۸ ماه پیش
قفسه بندي

قفسه بندي

سایر محصولات ما سیستم قفسه بندی سنگین پانل راک سیستم قفسه بندی نیمه سنگین بالکی راک سیستم قفسه بندی سنگین درایوین راک خود راهرو Drive in Rack سیستم قفسه بندی نیمه سنگین پیچ و مهره ای سیستم ق ... تهران ۱۸ ماه پیش