به پیام سرا خوش آمدید

دام و طيور - خدماتی

تازه های دام و طيور - خدماتی

فروش ویژه گوشت مرغ منجمد -سابین تجارت

فروش ویژه گوشت مرغ منجمد -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش الایشات بوقلمون (جیگر ،دل،سنگدون،پا)

فروش الایشات بوقلمون (جیگر ،دل،سنگدون،پا)

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه بوقلمون یک ماهه سفید گوشتی -سابین تجارت

فروش جوجه بوقلمون یک ماهه سفید گوشتی -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش ویژه گوشت سردست منجمد برزیلی

فروش ویژه گوشت سردست منجمد برزیلی

تهران ۴ ماه پیش
فروش بال بوقلمون -سابین تجارت

فروش بال بوقلمون -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش ویژه گوشت مرغ منجمدسایز( 800 گرم تا 2000گرم)

فروش ویژه گوشت مرغ منجمدسایز( ۸۰۰ گرم تا ۲۰۰۰گرم)

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه مرغ یکروزه بومی ومحلی

فروش جوجه مرغ یکروزه بومی ومحلی

تهران ۴ ماه پیش
فروش ویژه گوشت گوساله -سابین تجارت

فروش ویژه گوشت گوساله -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
صادرات گوشت بوقلمون،بلدرچین،شتر مرغ،مرغ،کبک،بلدرچی

صادرات گوشت بوقلمون،بلدرچین،شتر مرغ،مرغ،کبک،بلدرچی

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه یکروزه بوقلمون -یکماهه بوقلمون

فروش جوجه یکروزه بوقلمون -یکماهه بوقلمون

تهران ۴ ماه پیش
فروش گوشت منجمد برزیلی و مرغ -سابین تجارت

فروش گوشت منجمد برزیلی و مرغ -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه بوقلمون برنز انگلیسی-سابین تجارت

فروش جوجه بوقلمون برنز انگلیسی-سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش محرک پرورشی و محرک رشد-سابین تجارت

فروش محرک پرورشی و محرک رشد-سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش مرغ منجمد صادراتی -سابین تجارت

فروش مرغ منجمد صادراتی -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه بوقلمون بیوتی -سابین تجارت

فروش جوجه بوقلمون بیوتی -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش ساق بوقلمون-سابین تجارت

فروش ساق بوقلمون-سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش گوشت بوقلمون-سابین تجارت

فروش گوشت بوقلمون-سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش مغز ران بوقلمون -سابین تجارت

فروش مغز ران بوقلمون -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش قفس بلدرچین -سابین تجارت

فروش قفس بلدرچین -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش کتف بوقلمون -سابین تجارت

فروش کتف بوقلمون -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش فن مرغداری -سابین تجارت

فروش فن مرغداری -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه یکروزه بوقلمون - سابین تجارت

فروش جوجه یکروزه بوقلمون - سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش گوشت شتر مرغ - سابین تجارت

فروش گوشت شتر مرغ - سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش مرغ منجمد -سابین تجارت

فروش مرغ منجمد -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه یکروزه بومی -سابین تجارت

فروش جوجه یکروزه بومی -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش پولت تخم گذار -مرغ تخم گذار شیور

فروش پولت تخم گذار -مرغ تخم گذار شیور

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه بوقلمون بومی و محلی -سابین تجارت

فروش جوجه بوقلمون بومی و محلی -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش تجهیزات دان -سابین تجارت

فروش تجهیزات دان -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش دان و کنسانتره مخصوص بوقلمون-سابین تجارت

فروش دان و کنسانتره مخصوص بوقلمون-سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش
فروش جوجه شتر مرغ پرواری -سابین تجارت

فروش جوجه شتر مرغ پرواری -سابین تجارت

تهران ۴ ماه پیش