به پیام سرا خوش آمدید

آموزشی

تازه های آموزشی

تدريس خصوصي دروس دانشگاهي

تدريس خصوصي دروس دانشگاهي

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدريس خصوصي تحقيق در عمليات  پژوهش عملياتي

تدريس خصوصي تحقيق در عمليات پژوهش عملياتي

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدريس خصوصي آمار و رياضي مديريت و حسابداري

تدريس خصوصي آمار و رياضي مديريت و حسابداري

تهران ۱۹ ساعت قبل
انجام پروژهاي مهندسي صنايع

انجام پروژهاي مهندسي صنايع

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری

تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی تحقیقدر عملیات و تصمیم گیری

تدریس خصوصی تحقیقدر عملیات و تصمیم گیری

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی حسابداری و مالی

تدریس خصوصی حسابداری و مالی

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری

تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و تصمیم گیری

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و تصمیم گیری

تهران ۱۹ ساعت قبل
تدریس خصوصی حسابداری و مالی

تدریس خصوصی حسابداری و مالی

تهران ۱۹ ساعت قبل
ترجمه کلیه متون به کلیه زبان ها

ترجمه کلیه متون به کلیه زبان ها

تهران ۱۹ ساعت قبل
آموزش تعمیر تخصصی بورد الکترونیکی

آموزش تعمیر تخصصی بورد الکترونیکی

تهران ۲۰ ساعت قبل
آموزش تعمیر تردمیل

آموزش تعمیر تردمیل

تهران ۲۰ ساعت قبل
آموزش تعمیر دستگاه پوز

آموزش تعمیر دستگاه پوز

تهران ۲۰ ساعت قبل
آموزش تعمیردوربین عکاسی

آموزش تعمیردوربین عکاسی

تهران ۲۰ ساعت قبل
آموزش تعمیرات دستگاه صوتی و تصویری

آموزش تعمیرات دستگاه صوتی و تصویری

تهران ۲۰ ساعت قبل
آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک

تهران ۲۰ ساعت قبل