به پیام سرا خوش آمدید

آموزشگاه دروس - آموزشی

تازه های آموزشگاه دروس - آموزشی

آزمون دکترای تخصصی آمار حیاتی

آزمون دکترای تخصصی آمار حیاتی

آزمون دکترای تخصصی آمار حیاتی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی آمار حیاتی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی آم ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی به پزشکی

کارشناسی به پزشکی

کارشناسی به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکو ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت توسط مدرس ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی پرستاری ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی

آزمون دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی فیزیولوژی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی فیزی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی

آزمون دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی انگل شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ان ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت توسط مدرس ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی آزمونهاي کشوری لیسانس به پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون لیسانس به پزشکی بصورت حضوري درت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط

آزمون دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت محیط آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون د ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی پرستاری

دکترای تخصصی پرستاری

دکترای تخصصی پرستاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید پرستاری وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکترای ... تهران ۱۸ ماه پیش
آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی

آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی

آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی

آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی

آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ایمنی شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی

آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی

آزمون دکترای تخصصی ایمنی شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ایمنی شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
دانلود پروژه کارشناسی رشته عمران با موضوع  اجزای محدود تحلیل یک صفحه خمشی تحت بار گ

دانلود پروژه کارشناسی رشته عمران با موضوع اجزای محدود تحلیل یک صفحه خمشی تحت بار گ

دانلود پروژه کارشناسی اجزای محدود تحلیل یک صفحه خمشی تحت بار گسترده ثقلی ویژه دروس رشته عمران قیمت پروزه ۱۰۰۰۰تومان با تخفیف ویژه نزدیک بودن عید قیمت نهایی ۶۵۰۰تومان تعداد ۱۰۰صفحه این پ ... گيلان ۱۸ ماه پیش
آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های بر ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی به پزشکی

کارشناسی به پزشکی

کارشناسی به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی ژنتیک

دکترای تخصصی ژنتیک

دکترای تخصصی ژنتیک موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید ژنتیک وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دکترای تخص ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد آناتومی

کارشناسی ارشد آناتومی

کارشناسی ارشد آناتومی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آناتومی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکو ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه

آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه

آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی علوم تغذیه آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی عل ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی

آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی

آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ویروس شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمون دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی خون شناسی

دکترای تخصصی خون شناسی

دکترای تخصصی خون شناسی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید خون شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های برتر کنکور دک ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

کارشناسی ارشد مدارک پزشکی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید مدارک پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برج ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی پرستاری ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی فیزیک پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی آناتومی

آزمون دکترای تخصصی آناتومی

آزمون دکترای تخصصی آناتومی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی آناتومی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی آناتومی ... تهران ۱۸ ماه پیش
نمونه سوالات نيمسال اول 90 89 پيام نور

نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰ ۸۹ پيام نور

علوم اجتماعی علوم سیاسی علوم تربیتی علوم اقتصادی الهیات کتابداری تربیت بدنی حقوق روان شناسی مشاوره و راهنمایی جغرافیا آمار زیست شناسی علوم گیاهی و عمومی زمین شناسی محض و کاربردی فی ... خراسان رضوی ۱۸ ماه پیش